PHI LÊ CÁ BASA ĐỎ

Phi lê cá basa tươi lóc xương sạch sẽ, không mỡ

Danh mục: Từ khóa: